Monday, 26 January 2015

Balak Alang sa Kasaysayan


Subo gayud pagkalantawon
         Ang atung nidagayday nga mga kagahapon
Naputos sa labing itom nga kangitngit
               Ug mga pagdaugdaug nga hisobraan gayud kapait.

               Ang kamingaw og naglagitom nga mga panagway
Sa tanang nakasaksi og sa mga nagasaysay
Sa mga panghitabo og tumang mga kahadlok
Nga nigapos og kalisang  sa nagkalain laing mga pundok.

Mao gayud nga angay kitang mapasalamaton
Ug kanunay natung ipasipala og pagkahunahunaon
Ang kaisog sa mga bayaning nilaban sa  daghang matang

Ug nibatokbatok sa mga taras para lang kanato makatabang.

Saturday, 24 January 2015

Dedicated for the History,


The tales of emancipation, peace and harmony were once told,
The length of years whom those patriotic warriors hold.
The remnant of the long rebellion and war,
That has been shared to many abode and even afar.


It has been a memoir of our tortured past, 
A history preserved and would surely last.
The square of accounts of most saddened heart,
Etched in bloody pages even from the start.


Those young brave men didn't do it to impress
For the land they love, they did it to suppress.
With so much exploitation and so much strength,
It's a sacred liberty that could never be bent.